กล้องระดับอัตโนมัติ TOPCON ATB2

กล้องระดับอัตโนมัติ TOPCON ATB2รายละเอียด
1.  เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติ
2 . กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
3 . มีกำลังขยาย  32  เท่า
4 . ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง  42  มม.
5 . ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100เมตร ไม่น้อยกว่า2.3 เมตร หรือ 1องศา 20 ลิปดา
6 . ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด  0.3  เมตร
7 . ค่าตัวคูณคงที่  100
8 . มีระบบอัตโนมัติโดยใช้  Compensator  ที่มีช่วงการทำงาน ของระบบอัตโนมัติ +/-  15  ลิปดา
9 . ความละเอียดในการทำระดับในระยะ  1  กม. ความคลาด เคลื่อน +/-  0.7  มม.
10 . ความไวของระดับน้ำฟองกลม  10  ลิปดา ต่อ  2  มม.
11 . มีจานองศาอ่านมุมราบ  360  องศา มีขีดกำกับทุกๆ  1  องศา       
12 . ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศา  103  มม.
13 . อ่านค่ามุมโดยตรง  1  องศา
14 . อ่านค่ามุมโดยประมาณ  6  ลิปดา
15 . ได้รับประกาศนียบัตร  ISO 9001

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1 . มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
2 . มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย  1  ชุด
3 . มีฝาครอบเลนส์
4 . มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง

คำแนะนำในการเลือกซื้อกล้องระดับ
1. งบประมาณในการจัดซื้อ  กล้องระดับ 1 ชุด    ประกอบไปด้วยขาตั้งกล้องอลูมิเนียม และไม้วัดระดับอลูมิเนียมแบบชักตั้ง ถ้ามีงบประมาณ 7,000-13500 บาท ก็จะได้กล้องกำลังขยาย 24 เท่า งบประมาณไม่เกิน25,000 บาท  ก็จะได้กล้องกำลังขยาย 32 เท่า
2. ระยะหวังผลในการอ่านค่าระดับ  การทำระดับในระยะ 100-200 เมตร เราก็ควรใช้กล้องที่มีกำลังขยาย อย่างน้อย 30 เท่าขึ้นไป แต่ถ้าต้องการทำระดับในระยะ ไม่เกิน 50-80 เมตร เราก็สามารถใช้กล้องกำลังขยาย 24-28 เท่า
3. ความละเอียดในการทำระดับไป-กลับ  กล้องที่มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า มีค่าความผิดพลาดในการทำระดับ +/-ไม่เกิน 1 มม. กล้องที่มีกำลังขยาย 24-28 เท่า    มีค่าความผิดพลาดในการทำระดับ +/-ไม่เกิน 2 มม.

สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-9158209 และ 062-2629964
line id : dasociety
email : dasociety2010@gmail.com

 


 • Topcon ATB4A.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ TOPCON AT- B4Aรายละเอียด 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติ 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย 24 เท่า4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง 32...

 • sokkia-auto-level-b40-a-500x500.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ SOKKIA B20Aรายละเอียดทั่วไป1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติ 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย 32 เท่า4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง ...

 • download.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ NIKON AE 7C (30X) มาตรฐานประเทศญี่ปุ่นเป็นกล้องระดับอัตโนมัติกำลังขยาย 30เท่า ใช้ในงานทำระดับ งานสำรวจแผนที่และสำรวจเพื่อการก่อสร้าง รายละเอียดทางเทคนิค1. เป็นก...

 • Topcon ATB4A.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ TOPCON ATB3รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย 28 เท่า4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลา...

 • images (1).jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ SOKKIA B30Aรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย 28 เท่า4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลา...

 • sokkia-auto-level-b40-a-500x500.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ SOKKIA B40Aรายละเอียดทั่วไป1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติ 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย 24 เท่า4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง ...

 • nikon_ac2s.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ NIKON AC2s (24X)เป็นกล้องระดับอัตโนมัติกำลังขยาย 24เท่า ใช้ในงานทำระดับ งานสำรวจแผนที่และสำรวจเพื่อการก่อสร้างรายละเอียดทางเทคนิค1. เป็นกล้องวัดระดับชนิดอัตโนมั...

 • NIKON AP8.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ NIKON AP8รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย 28 เท่า4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางข...
Visitors: 41,858