กล้องระดับอัตโนมัติ TOPCON AT-B4A

กล้องระดับอัตโนมัติ TOPCON AT- B4Aรายละเอียด

1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติ
2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
3. มีกำลังขยาย  24  เท่า
4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง  32  มม.
5. ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ  100  เมตร ไม่น้อยกว่า  2.5  เมตร หรือ  1  องศา  25  ลิปดา
6. ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด  0.3  เมตร
7. ค่าตัวคูณคงที่  100
8. มีระบบอัตโนมัติโดยใช้  Compensator  ที่มีช่วงการทำงาน ของระบบอัตโนมัติ +/-  15  ลิปดา
9. ความละเอียดในการทำระดับในระยะ  1  กม. ความคลาด เคลื่อน +/-  2  มม.
10. ความไวของระดับน้ำฟองกลม  10  ลิปดา ต่อ  2  มม.
11. มีจานองศาอ่านมุมราบ  360  องศา มีขีดกำกับทุกๆ  1  องศา                     
12. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศา  103  มม.
13. อ่านค่ามุมโดยตรง  1  องศา
14. อ่านค่ามุมโดยประมาณ  6  ลิปดา
15. ได้รับประกาศนียบัตร  ISO 9001

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. กล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
2. ขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้
3. ไม้วัดระดับอลุมิเนียมแบบชักความยาว 4 เมตร                                               
4. มีฝาครอบเลนส์
5. มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง

คำแนะนำในการเลือกซื้อกล้องระดับ
1. งบประมาณในการจัดซื้อ   กล้องระดับ 1 ชุด   ประกอบไปด้วยขาตั้งกล้องอลูมิเนียม และไม้วัดระดับอลูมิเนียมแบบชักตั้ง ถ้ามีงบประมาณ 1 0,000-15000 บาท ก็จะได้กล้องกำลังขยาย 24 เท่า งบประมาณไม่เกิน 40,000 บาท  ก็จะได้กล้องกำลังขยาย 32 เท่า
2. ระยะหวังผลในการอ่านค่าระดับ  การทำระดับในระยะ 100-200 เมตร เราก็ควรใช้กล้องที่มีกำลังขยาย อย่างน้อย 30 เท่าขึ้นไป แต่ถ้าต้องการทำระดับในระยะ ไม่เกิน 50-80 เมตร เราก็สามารถใช้กล้องกำลังขยาย 24-28 เท่า
3. ความละเอียดในการทำระดับไป-กลับ กล้องที่มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า มีค่าความผิดพลาดในการทำระดับ +/-ไม่เกิน 1 มม. กล้องที่มีกำลังขยาย 24-28 เท่า    มีค่าความผิดพลาดในการทำระดับ +/-ไม่เกิน 2 มม.

สนใจสอบถามเพิ่มเติม  โทร. 02-9158209 และ 062-2629964
line id : dasociety
email : dasociety2010@gmail.com
 • Topcon ATB4A.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ TOPCON ATB2รายละเอียด 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติ 2 . กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3 . มีกำลังขยาย 32 เท่า 4 . ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง ...

 • sokkia-auto-level-b40-a-500x500.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ SOKKIA B20Aรายละเอียดทั่วไป1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติ 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย 32 เท่า4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง ...

 • download.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ NIKON AE 7C (30X) มาตรฐานประเทศญี่ปุ่นเป็นกล้องระดับอัตโนมัติกำลังขยาย 30เท่า ใช้ในงานทำระดับ งานสำรวจแผนที่และสำรวจเพื่อการก่อสร้าง รายละเอียดทางเทคนิค1. เป็นก...

 • Topcon ATB4A.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ TOPCON ATB3รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย 28 เท่า4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลา...

 • images (1).jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ SOKKIA B30Aรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย 28 เท่า4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลา...

 • sokkia-auto-level-b40-a-500x500.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ SOKKIA B40Aรายละเอียดทั่วไป1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติ 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย 24 เท่า4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง ...

 • nikon_ac2s.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ NIKON AC2s (24X)เป็นกล้องระดับอัตโนมัติกำลังขยาย 24เท่า ใช้ในงานทำระดับ งานสำรวจแผนที่และสำรวจเพื่อการก่อสร้างรายละเอียดทางเทคนิค1. เป็นกล้องวัดระดับชนิดอัตโนมั...

 • NIKON AP8.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ NIKON AP8รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย 28 เท่า4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางข...
Visitors: 41,857