กล้องระดับอัตโนมัติ SOKKIA B20A

กล้องระดับอัตโนมัติ SOKKIA B20A

รายละเอียดทั่วไป
1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติ   
2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
3. มีกำลังขยาย  32  เท่า
4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง  42  มม.
5. ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100  เมตร ไม่น้อยกว่า2.3 เมตรหรือ 1องศา 20ลิปดา
6. ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด  0.3  เมตร
7. ค่าตัวคูณคงที่  100
8. มีระบบอัตโนมัติโดยใช้COMPENSATOR ที่มีช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติ+/-  15  ลิปดา
9. ความละเอียดในการทำระดับ ในระยะ  1  กม.ความคลาด เคลื่อน +/-  1  มม.
10. ความไวของระดับน้ำฟองกลม  10  ลิปดา ต่อ  2  มม.
11 . มีจานองศาอ่านมุมราบ  360  องศา มีขีดกำกับทุกๆ  1  องศา    
12. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศา  103  มม.
13. อ่านค่ามุมโดยตรง  1  องศา
14. อ่านค่ามุมโดยประมาณ  6  ลิปดา
15. ได้รับประกาศนียบัตร  ISO 9001

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
2. มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย  1  ชุด
3. มีไม้สต๊าฟแบบชักทำด้วยอลูมิเนียม ความยาว 4 เมตร 1 อัน
4. มีฝาครอบเลนส์
5. มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
 
คำแนะนำในการเลือกซื้อกล้องระดับ
1. งบประมาณในการจัดซื้อ  กล้องระดับ 1 ชุด    ประกอบไปด้วยขาตั้งกล้องอลูมิเนียม และไม้วัดระดับอลูมิเนียมแบบชักตั้ง ถ้ามีงบประมาณ 1 0,000-15000 บาท ก็จะได้กล้องกำลังขยาย 24 เท่า งบประมาณไม่เกิน 40,000 บาท  ก็จะได้กล้องกำลังขยาย 32 เท่า
2. ระยะหวังผลในการอ่านค่าระดับ  การทำระดับในระยะ 100-200 เมตร เราก็ควรใช้กล้องที่มีกำลังขยาย อย่างน้อย 30 เท่าขึ้นไป แต่ถ้าต้องการทำระดับในระยะ ไม่เกิน 50-80 เมตร เราก็สามารถใช้กล้องกำลังขยาย 24-28 เท่า
3. ความละเอียดในการทำระดับไป-กลับ  กล้องที่มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า มีค่าความผิดพลาดในการทำระดับ +/-ไม่เกิน 1 มม. กล้องที่มีกำลังขยาย 24-28 เท่า    มีค่าความผิดพลาดในการทำระดับ +/-ไม่เกิน 2 มม.

สนใจสอบถามเพิ่มเติม  โทร. 02-9158209 และ 062-2629964
line id : dasociety
email : dasociety2010@gmail.com
 • Topcon ATB4A.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ TOPCON ATB2รายละเอียด 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติ 2 . กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3 . มีกำลังขยาย 32 เท่า 4 . ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง ...

 • Topcon ATB4A.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ TOPCON AT- B4Aรายละเอียด 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติ 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย 24 เท่า4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง 32...

 • download.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ NIKON AE 7C (30X) มาตรฐานประเทศญี่ปุ่นเป็นกล้องระดับอัตโนมัติกำลังขยาย 30เท่า ใช้ในงานทำระดับ งานสำรวจแผนที่และสำรวจเพื่อการก่อสร้าง รายละเอียดทางเทคนิค1. เป็นก...

 • Topcon ATB4A.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ TOPCON ATB3รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย 28 เท่า4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลา...

 • images (1).jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ SOKKIA B30Aรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย 28 เท่า4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลา...

 • sokkia-auto-level-b40-a-500x500.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ SOKKIA B40Aรายละเอียดทั่วไป1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติ 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย 24 เท่า4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง ...

 • nikon_ac2s.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ NIKON AC2s (24X)เป็นกล้องระดับอัตโนมัติกำลังขยาย 24เท่า ใช้ในงานทำระดับ งานสำรวจแผนที่และสำรวจเพื่อการก่อสร้างรายละเอียดทางเทคนิค1. เป็นกล้องวัดระดับชนิดอัตโนมั...

 • NIKON AP8.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ NIKON AP8รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย 28 เท่า4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางข...
Visitors: 41,856