กล้องระดับอัตโนมัติ SOKKIA B40A

กล้องระดับอัตโนมัติ SOKKIA B40A

รายละเอียดทั่วไป
1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติ  
2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
3. มีกำลังขยาย  24  เท่า
4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง  32  มม.
5. ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100  เมตร ไม่น้อยกว่า  2.5  เมตรหรือ  1  องศา  25  ลิปดา
6. ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด  0.3  เมตร
7. ค่าตัวคูณคงที่  100
8. มีระบบอัตโนมัติโดยใช้  COMPENSATOR  ที่มีช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติ+/-  15  ลิปดา
9. ความละเอียดในการทำระดับ ในระยะ  1  กม.ความคลาดเคลื่อน +/-  2  มม.
10. ความไวของระดับน้ำฟองกลม  10  ลิปดา ต่อ  2  มม.
11. มีจานองศาอ่านมุมราบ  360  องศา มีขีดกำกับทุกๆ  1  องศา   
12. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศา 103  มม.
13. อ่านค่ามุมโดยตรง  1  องศา
14. อ่านค่ามุมโดยประมาณ  6  ลิปดา
15. ได้รับประกาศนียบัตร  ISO 9001

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. กล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
2. ขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย  1  ชุด
3.  ไม้สต๊าฟแบบชักทำด้วยอลูมิเนียม ความยาว 4 เมตร 1 อัน
4. มีฝาครอบเลนส์
5. มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง

รับประกันจากการใช้งานปกติ 1 ปี

คำแนะนำในการเลือกซื้อกล้องระดับ
1. งบประมาณในการจัดซื้อ   งบประมาณ 15,000-20,000 บาท เราก็จะได้กล้องแบนด์ญี่ปุ่นกำลังขยาย 24 เท่า  ยี่ห้อ TOPCON AT-B4 ยี่ห้อ sokkia รุ่น B-40  แต่ถ้างบประมาณ 25,000-35,000 บาท เราก็จะได้กล้องกำลังขยาย 32 เท่า   หรือถ้างบน้อยมีเงิน หมื่นต้นๆ ไม่ติดแบนด์เนม ก็มีกล้องจีนคุณภาพดี ใช้ทำงาน (หาเงินได้เหมือนกัน)  
2. ระยะหวังผลในการอ่านค่าระดับ  การทำระดับในระยะ 100-200 เมตร ควรใช้กล้องที่มีกำลังขยาย อย่างน้อย 30 เท่าขึ้นไป SOKKIA B-20 (32x))  ถ้าต้องการทำระดับในระยะ ไม่เกิน 50-80 เมตร ก็สามารถใช้กล้องกำลังขยาย 24-28 เท่า
3. ความละเอียดในการทำระดับไป-กลับ  ต้องการกล้องที่มีค่าความผิดพลาดในการทำระดับ +/-ไม่เกิน 1 มม. ต้องใช้กล้องที่มี  กำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า  เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความละเอียดสูง ผิดพลาดไม่ได้  เช่น งานวางติดตั้งเครื่องจักร      ส่วนงานทำระดับ ก่อสร้าง งานวางรากฐานทั่วไป ไม่ต้องละเอียดมาก ที่มีค่าความผิดพลาดใน  การทำระดับ +/-ไม่เกิน 2 มม. กล้องที่มีกำลังขยาย 24-28 เท่า  ก็ใช้ได้ค่ะ  

สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-9158209 และ 062-2629964
line id : dasociety
email : dasociety2010@gmail.com




 • Topcon ATB4A.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ TOPCON ATB2รายละเอียด 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติ 2 . กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3 . มีกำลังขยาย 32 เท่า 4 . ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง ...

 • Topcon ATB4A.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ TOPCON AT- B4Aรายละเอียด 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติ 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย 24 เท่า4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง 32...

 • sokkia-auto-level-b40-a-500x500.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ SOKKIA B20Aรายละเอียดทั่วไป1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติ 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย 32 เท่า4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง ...

 • download.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ NIKON AE 7C (30X) มาตรฐานประเทศญี่ปุ่นเป็นกล้องระดับอัตโนมัติกำลังขยาย 30เท่า ใช้ในงานทำระดับ งานสำรวจแผนที่และสำรวจเพื่อการก่อสร้าง รายละเอียดทางเทคนิค1. เป็นก...

 • Topcon ATB4A.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ TOPCON ATB3รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย 28 เท่า4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลา...

 • images (1).jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ SOKKIA B30Aรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย 28 เท่า4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลา...

 • nikon_ac2s.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ NIKON AC2s (24X)เป็นกล้องระดับอัตโนมัติกำลังขยาย 24เท่า ใช้ในงานทำระดับ งานสำรวจแผนที่และสำรวจเพื่อการก่อสร้างรายละเอียดทางเทคนิค1. เป็นกล้องวัดระดับชนิดอัตโนมั...

 • NIKON AP8.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ NIKON AP8รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย 28 เท่า4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางข...
Visitors: 41,856