กล้องระดับอัตโนมัติ NIKON AE 7C (30X)

กล้องระดับอัตโนมัติ NIKON AE 7C (30X) มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น

เป็นกล้องระดับอัตโนมัติกำลังขยาย 30เท่า ใช้ในงานทำระดับ งานสำรวจแผนที่และสำรวจเพื่อการก่อสร้าง

รายละเอียดทางเทคนิค
1. เป็นกล้องวัดระดับชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
3. มีกำลังขยาย 30 เท่า
4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 40 มม.
5. มีขนาดความกว้างของภาพ ( FIELD OF VIEW) ที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร
6. ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 0.3 เมตร
7. มีค่าตัวคูณคงที่ ( STADIA RATIO) 100 และค่าตัวบวกคงที่(STADIA CONSTANT) เป็น 0
8. มีระบบชดเชยความลาดเอียงอัตโนมัติ ( COMPENSATOR)
9. ช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติ +/- 16 ลิปดา
10. ค่าความคลาดเคลื่อนในการทำระดับมาตรฐาน (DOUBLE RUN)ระยะทาง 1 กม. ความคลาดเคลื่อน+/-1.0 มม./กม.
11. ความไวของระดับน้ำฟองกลม 10 ลิปดา ต่อ 2 มม.
12. มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุก 1 องศา
13. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 118 มม.
14. อ่านค่ามุมโดยตรง 1 องศา
15. ตัวกล้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001/14001
16. โครงสร้างกล้องสามารถป้องกัน น้ำได้

อุปกรณ์มาตรฐาน
1. กล่องบรรจุกล้องส่องระดับ   1 ชุด
2. ขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้น-ลงได้
3. ฝาครอบเลนส์กล้อง
4. เครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
5. คู่มือการใช้และบำรุงรักษากล้องทั้งภาษาไทย
6. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

สนใจสอบถามเพิ่มเติม  โทร. 02-9158209 และ 062-2629964
line id : dasociety
email : dasociety2010@gmail.com
 • Topcon ATB4A.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ TOPCON ATB2รายละเอียด 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติ 2 . กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3 . มีกำลังขยาย 32 เท่า 4 . ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง ...

 • Topcon ATB4A.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ TOPCON AT- B4Aรายละเอียด 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติ 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย 24 เท่า4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง 32...

 • sokkia-auto-level-b40-a-500x500.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ SOKKIA B20Aรายละเอียดทั่วไป1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติ 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย 32 เท่า4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง ...

 • Topcon ATB4A.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ TOPCON ATB3รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย 28 เท่า4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลา...

 • images (1).jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ SOKKIA B30Aรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย 28 เท่า4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลา...

 • sokkia-auto-level-b40-a-500x500.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ SOKKIA B40Aรายละเอียดทั่วไป1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติ 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย 24 เท่า4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง ...

 • nikon_ac2s.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ NIKON AC2s (24X)เป็นกล้องระดับอัตโนมัติกำลังขยาย 24เท่า ใช้ในงานทำระดับ งานสำรวจแผนที่และสำรวจเพื่อการก่อสร้างรายละเอียดทางเทคนิค1. เป็นกล้องวัดระดับชนิดอัตโนมั...

 • NIKON AP8.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ NIKON AP8รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย 28 เท่า4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางข...
Visitors: 41,857