กล้องระดับอัตโนมัติ NIKON AC2s (24X)

กล้องระดับอัตโนมัติ NIKON AC2s (24X)
เป็นกล้องระดับอัตโนมัติกำลังขยาย 24เท่า ใช้ในงานทำระดับ งานสำรวจแผนที่และสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
รายละเอียดทางเทคนิค
1. เป็นกล้องวัดระดับชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
3. มีกำลังขยาย 24  เท่า
4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง 30  มม.
5. มีขนาดความกว้างของภาพ (FIELD OF VIEW)  ที่เห็นในระยะ 100  เมตร ไม่น้อยกว่า 2.6  เมตร
6. ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 0.75  เมตร
7. มีค่าตัวคูณคงที่ (STADIA RATIO) 100  และค่าตัวบวกคงที่( STADIA CONSTANT)  เป็น 0
8. มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ COMPENSATOR
9. ช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติ +/- 16  ลิปดา
10. ค่าความคลาดเคลื่อนในการทำระดับมาตรฐาน(DOUBLE RUN) ระยะทาง1กม.ความคลาดเคลื่อน+/-2.0มม./กม.
11. ความไวของระดับน้ำฟองกลม 10  ลิปดา ต่อ 2  มม.
12. มีจานองศาอ่านมุมราบ 360  องศา มีขีดกำกับทุก 1  องศา
13. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 110  มม.
14. อ่านค่ามุมโดยตรง 1  องศา
15. อ่านค่ามุมราบโดยประมาณไม่เกิน 6  ลิปดา
16. ตัวกล้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001
17. โ ครงสร้างกล้องสามารถป้องกันน้ำได้

อุปกรณ์มาตรฐาน
1. กล่องบรรจุกล้องส่องระดับ 1ชุด
2. ขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้น- ลงได้
3. ฝาครอบเลนส์กล้อง
4. เครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
5. คู่มือการใช้และบำรุงรักษากล้องทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

สนใจสอบถามเพิ่มเติม  โทร. 02-9158209 และ 062-2629964
line id : dasociety
email : dasociety2010@gmail.com
 • Topcon ATB4A.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ TOPCON ATB2รายละเอียด 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติ 2 . กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3 . มีกำลังขยาย 32 เท่า 4 . ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง ...

 • Topcon ATB4A.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ TOPCON AT- B4Aรายละเอียด 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติ 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย 24 เท่า4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง 32...

 • sokkia-auto-level-b40-a-500x500.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ SOKKIA B20Aรายละเอียดทั่วไป1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติ 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย 32 เท่า4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง ...

 • download.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ NIKON AE 7C (30X) มาตรฐานประเทศญี่ปุ่นเป็นกล้องระดับอัตโนมัติกำลังขยาย 30เท่า ใช้ในงานทำระดับ งานสำรวจแผนที่และสำรวจเพื่อการก่อสร้าง รายละเอียดทางเทคนิค1. เป็นก...

 • Topcon ATB4A.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ TOPCON ATB3รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย 28 เท่า4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลา...

 • images (1).jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ SOKKIA B30Aรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย 28 เท่า4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลา...

 • sokkia-auto-level-b40-a-500x500.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ SOKKIA B40Aรายละเอียดทั่วไป1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติ 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย 24 เท่า4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง ...

 • NIKON AP8.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ NIKON AP8รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย 28 เท่า4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางข...
Visitors: 41,857