เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม


 • GPS GARMIN eTrex30x.jpg
  เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS GARMIN eTrex30xรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ1. เป็นเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง (High-Sensitivity) ที่รองรับระบบ WAAS and HotFix 2. จอภาพสี LCD...

 • eTrex 20x.jpg
  เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS GARMIN eTrex20xรายละเอียดทั่วไป1. เป็นเครื่องมือค้นหาตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์โดยใช้สัญญาณจากดาวเทียมในระบบ GPSรับสัญญาณGPS ความไวสูง รองรับ WA...

 • GPSmap 64s.jpg
  เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS GARMIN GPSmap64sเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา มีชื่อเรียกอื่นคือ เครื่องหาพิกัดทางภูมิศาสตร์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ1. เป็นเครื่องรั...

 • eTrex 10 Thai.jpg
  เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS GARMIN eTrex10 Thaiจีพีเอสวัดที่นา เครื่องวัดที่นา เครื่อง gps คำนวนพื้นที่ เมนูภาษาไทย (ลิขสิทธิ์) ใช้งานง่าย รับประกัน 1 ปี ผู้ช่วยคำนวนพื้นท...
Visitors: 41,857