เครื่องทดสอบคอนกรีตและดิน


  • เครื่องทดสอบหาค่าความต้านทานการสึกกร่อนของวัสดุมวลรวม (Los Angeles Abrasion Machine)ลักษณะทั่วไปเป็นชุดเครื่องมือทดสอบ ความสึกกร่อนของวัสดุมวลรวมหยาบ ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือทดสอบตามม...

  • APA 150T.jpg
    เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต ขนาด 150 ตัน ยี่ห้อ APA รุ่น 150T ผลิตในประเทศไทยคุณลักษณะทั่วไปเครื่องทดสอบสามารถหาค่าแรงกดอัดของคอนกรีตตัวอย่างมาตรฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาทางด้านวิชาก...
กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 41,857