เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต ขนาด 150 ตัน ยี่ห้อ APA รุ่น 150T

เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต ขนาด 150 ตัน ยี่ห้อ APA รุ่น 150T ผลิตในประเทศไทย

คุณลักษณะทั่วไป
เครื่องทดสอบสามารถหาค่าแรงกดอัดของคอนกรีตตัวอย่างมาตรฐาน   เพื่อประกอบการพิจารณาทางด้านวิชาการ  เกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างในงานก่อสร้างต่าง ๆ

คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นเครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต ที่มีแรงอัด 1,500 KN หรือ 150 ตัน สามารถทดสอบกดอัดก้อน คอนกรีตตัวอย่างมาตรฐานที่นิยมใช้ทั่วไป    ทั้งชนิดรูปทรงกระบอกและทรงลูกบาศก์
2. สามารถทดสอบได้สะดวก  ทั้งในห้องทดลองและในสนาม
3. เป็นเครื่องใหม่ ที่ผลิตและทดลองได้ตามตรฐาน
4. ตัวเครื่องประกอบด้วยโครงสร้างเหล็กกล้าเชื่อมประกบยึดด้วยสลักลิ่มอย่างมั่นคงแข็งแรงกับแท่งกด และฐานรองรับ  พร้อมตะแกรงป้องกันเศษคอนกรีตทั้งด้านหน้า และด้านหลัง ด้านหน้าสามารถเปิดปิดเพื่อใส่วัสดุทดสอบได้โดยง่าย
5. ระบบการกดอัดของชุดแท่งกดเป็นระบบไฮดรอลิค  ที่มีสายต่อเข้ากับชุดปั๊มน้ำมันไฮดรอลิค แบบมอเตอร์ไฟฟ้า    ใช้ ไฟ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิทซ์  สามารถควบคุมการเลื่อนได้ 2 อัตราความเร็ว โดยความเร็วแรกจะเร็วและเปลี่ยนเป็นช้า โดยอัตโนมัติ  เป็นอัตราความเร็วมาตรฐาน เมื่อแป้นกดกระทำกับตัวอย่าง  และมีวาล์วปรับอัตราการเพิ่มแรง  (Ultrafine rate control) เพื่อให้เป็นไปโดย สม่ำเสมอถูกต้องตามขนาดของแท่งตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน  จำนวน 1 ชุด
6.  ช่วงระยะแกนของแท่งกดสามารถเลื่อนขึ้นลงได้ไม่น้อยกว่า 50 มม. มีระบบป้องกันการยกตัวของกระบอกไฮดรอลิกเกินพิกัด และเครื่องจะหยุดทำงานทันทีเมื่อกระบอกไฮดรอลิกยกตัวเกินกำหนด เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
7.  มีระยะห่างระหว่างแป้นกดบนถึงฐานรองไม่น้อยกว่า 320 มม.  ช่องห่างด้านข้างไม่น้อยกว่า  50มม.        
8.  มาตรวัดกำลังอัดเป็นระบบเมตริก หรือระบบ SI Unit   ซึ่งมีหน้าปัทม์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว  เป็นแบบ Bourdon Tube   มี อุปกรณ์ช่วยลดอาการ Overload ของเครื่อง และสามารถอ่านค่ากำลัง สูงสุดได้ 150 ตัน หรือ  1,500 kN.  และให้ความละเอียดในการอ่านไม่เกิน 200 กก.  หรือ 2 kN. โดยมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 1%     ของช่วงการรับน้ำหนักบรรทุกที่ 90%  เข็มแสดงค่าแรงกด 2 เข็ม  ซึ่งสามารถมองเห็นได้ง่ายทางด้านหน้าของเครื่อง  และเป็นมาตรวัดที่ประกอบโดยใช้อุปกรณ์ภายในจาก ประเทศเยอรมัน สามารถประกอบเข้ากับเครื่องใช้งานได้ทันที  พร้อมด้วยใบรับรองผลการตรวจสอบความเที่ยงตรง (ใบ Calibrate )  จากสถาบันทางราชการที่เชื่อถือได้
9.  รับประกันความเสียหายของเครื่องมืออันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ เป็นเวลา 1 ปี
10.  มีหนังสือคู่มืออธิบายวิธีการใช้เครื่องมือเป็นภาษาไทย  จำนวน 1 ชุด

สนใจสอบถามเพิ่มเติม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปนัดดาอานันท์ โทร. 02-9158209 และ 062-2629964
line id : dasociety
email : dasociety2010@gmail.com
  • เครื่องทดสอบหาค่าความต้านทานการสึกกร่อนของวัสดุมวลรวม (Los Angeles Abrasion Machine)ลักษณะทั่วไปเป็นชุดเครื่องมือทดสอบ ความสึกกร่อนของวัสดุมวลรวมหยาบ ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือทดสอบตามม...
Visitors: 41,188