กล้องวัดมุม Theodolite


 • disteo23.jpg
  กล้องวัดมุม Theodolite Ruide Disteo 23รายละเอียดทางด้านเทคนิค1. ขนาดความกว้างของภาพที่มองเห็นในระยะ 100 เมตร มีความกว้าง 2.6 เมตร (1°30')2. ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 1.5 เมตร3. ระบบ...

 • Topcon DT 205.jpg
  กล้องวัดมุมอิเลคทรอนิก Topcon DT205รายละเอียดทั่วไปใช้ในการวางแนวสำหรับงานก่อสร้าง หรืองานทำแผนที่ มาตรฐานญี่ปุ่นมีระบบชดเชยความลาดเอียงอัตโนมัติ(Compensator)-accuracy 5 ฟิลิปดา มี...

 • ne101_image.jpg
  กล้องวัดมุมอิเลคทรอนิก NIKON NE102 Theodolite/Angle accuracy 5”รายละเอียดทั่วไป :ใช้ในการวางแนว สำหรับงานสำรวจเพื่อก่อสร้าง หรืองานสำรวจทำแผนที่มาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น - มีระบบชดเช...

 • GeoMax_ZIPP02.jpg
  กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิก GEOMAX Zipp02รายละเอียด1. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง2. มีกำลังขยาย 30 เท่า3. ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 1.35 เมตร4. ค่าตัวคูณคงที่ 1005. ค่าตัวบวกคงที่ 0...
Visitors: 41,856