กล้องวัดมุมและระยะทาง Standard Total station


  • Geomax_zoom20.jpg
    กล้องสำรวจ ชนิดวัดระยะทางได้ total stal station GeoMax Zoom20(5")รายละเอียดทางเทคนิค1. ระบบการวัดระยะทาง ( Distance Measurement ) 1.1 วัดระยะได้ 3,500 เมตรโดยใช้ปริซึมหนึ่งดวง ค่าเ...
Visitors: 32,112