ล้อวัดระยะทาง


  • tm 06.jpg
    ล้อวัดระยะทาง TOPMEASURE TM-06ข้อมูลทางเทคนิค 1. โครงสร้าง1.1 โครงสร้างของล้อทาด้วยวัสดุพสาสติกแข็ง ขอบวงหุ้มด้วยยาง1.2 ขนาดเส้นรอบวงล้อ 0.5 เมตร1.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงล้อ 16 เซ...

  • 1303111301.jpg
    ล้อวัดระยะ TOPMEASURE รุ่น TM12ข้อมูลทางเทคนิค1. โครงสร้าง 1.1 โครงสร้างของล้อทำด้วยวัสดุพสาสติกแข็ง ขอบวงหุ้มด้วยยาง มีเส้นรอบวง 1 เมตร 1.2 โครงด้ามทำด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้ 2 ท่อ...

  • more-pic-6.jpg
    ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล TOPMEASURE DM12รายละเอียดคุณลักษณะ 1. หน้าจอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ และมีระบบให้แสงสว่างบนหน้าจอ2. สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 9,999.99 เมตร3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์...
Visitors: 41,857