กล้อง Total Station ยี่ห้อ Geomax Zipp 10Pro

กล้อง Total Station ยี่ห้อ Geomax Zipp 10Proกล้องวัดมุมชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน (Reflectorless Total Station)
เทคโนโลยีจาก Leica ประเทศ Switzerland  ระบบ Quadruple-axis Compensator
จอแสดงผล ขนาดใหญ่ พร้อมปุ่มการทำงาน Alphanumeric และ 4 Function Key
ระบบปฏิบัติการ Window Embeded CE
วัดระยะโดยไม่ใช้เป้าสะท้อนได้ 1.7 - 250 เมตร และ 3,500 เมตรโดยใช้เป้า 1 ดวง
โอนถ่ายข้อมูลโดยใช้ USB Memory Stick ได้

คุณลักษณะเฉพาะ
1.  ระบบกล้องเล็ง
- กำลังขยาย 30 เท่า
- ขนาดความกว้างของภาพ 1 องศา 30 ลิปดา (26 เมตร ที่ระยะ 1 กิโลเมตร)
- ระยะเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 1.7 เมตร
- ตัวกล้องถอดจากฐานกล้องได้
- Laser Plummet ค่าความถูกต้อง 1.5 มิลลิเมตร ที่ระยะ 1.5 เมตร
2. ระบบการวัดมุม
- ระบบวัดมุมแบบ Absolute, Continuous, Diametric แสดงผลบนจอ LCD ทั้งสองด้าน
- ความละเอียด (Accuracy) 5 ฟิลิปดา
- มีระบบ Compensator แบบ Quadruple axis
- โครงสร้างกล้อง ป้องกันละอองน้ำและฝุ่นได้  ตามมาตรฐาน IP54
3.  ระบบการวัดระยะทาง
- วัดระยะทางได้ 1.7 ถึง 250 เมตร โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน    และในสภาวะอากาศปกติ วัดระยะทางได้ 3,000 เมตร โดยใช้เป้าสะท้อนแบบ 1 ดวง
- แสดงค่าการวัดได้ละเอียด 1 มิลลิเมตร (Precise mode)
- ความถูกต้องของการวัดระยะโหมด ใช้เป้าสะท้อน เท่ากับ ±(2mm + 2ppm)  และโหมด Reflectorless เท่ากับ ±(3mm+2ppm)    
4. ระบบการควบคุม ระบบการแสดงผล และการถ่ายทอดข้อมูล
- ป้อนค่าคงที่ของปริซึมได้
- ป้อนค่าอุณหภูมิ, ความดันบรรยากาศ และ PPM ได้
- บันทึกข้อมูลจากภาคสนามได้ 64MB หรือ 20,000 จุด โดยตรงที่ตัวกล้อง  และรับส่งข้อมูลระหว่างกล้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านสายเคเบิ้ล USB และ USB memory stick
- มีระบบปฏิบัติการ Windows แบบ Embedded CE   
- มีโปรแกรม SURVEY ที่ช่วยในการทำงาน เช่น Area & Volume, REM, MLM, Set-out, Resection เป็นต้น
5. ระบบจ่ายพลังงาน
- แบตเตอรี่แบบ Li-Ion ใช้งานได้ต่อเนื่องนาน 9 ชั่วโมง

สนใจสอบถามเพิ่มเติม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปนัดดาอานันท์ โทร. 02-9158209 และ 062-2629964
line id : dasociety
email : dasociety2010@gmail.com


Visitors: 41,191