กล้องสำรวจ GEOMAX รุ่น Zoom 35 PRO a10 (AccXess10)

กล้องสำรวจ GEOMAX รุ่น Zoom 35 PRO a10 (AccXess10)กล้องสำรวจแบบวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน (Reflectorless Totalstation)
เทคโนโลยีจาก Leica ประเทศ Switzerland ระบบ Quadruple-axis Compensator
- จอแสดงผล ขนาดใหญ่ พร้อมปุ่มการทำงาน Alphanumeric และ 4 Function Key
- ระบบปฏิบัติการ Window Embeded CE
- วัดระยะโดยไม่ใช้เป้าสะท้อนได้ 1,000 เมตร และ 3,500 เมตรโดยใช้เป้า 1 ดวง
- โอนถ่ายข้อมูลโดยใช้ USB Memory Stick ได้
- แบตเตอรี่สามารถใช้วัดมุมต่อเนื่องได้ 36 ชั่วโมง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. ระบบกล้องเล็ง
- ระบบกล้องวัดมุมและเครื่องวัดระยะทางอยู่ในตัวเดียวกันและในแกนเดียวกัน
- กำลังขยายเท่ากับ 30 เท่า
- ขนาดความกว้างของภาพ 1 องศา 30 ลิปดา
- ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 1.7 เมตร
- ความไวระดับฟองกลมที่ฐานกล้อง 6 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร
- ความไวระดับฟองอิเล็คทรอนิคส์ 2 ฟิลิปดา
- Laser Plummet ปรับความสว่างได้
2. ระบบการวัดมุม
- ระบบวัดมุมแบบ Absolute continuous, diametrical หน่วยวัดเป็นองศา, ลิปดา, ฟิลิปดา
- ความถูกต้อง (Accuracy) 5 ฟิลิปดา
- แสดงความละเอียดของมุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียดสูงสุดไม่เกิน 0.1 ฟิลิปดา
- ปรับค่ามุมดิ่งได้โดยอัตโนมัติ เป็นระบบ Quadruple-axis compensator มีช่วงการทำงาน ±4 ลิปดา
- โครงสร้างกล้องป้องกันละอองน้ำและฝุ่นได้  ตามมาตรฐาน IP54 และกันความชื้นที่ 95% non-condensing
3. ระบบการวัดระยะทาง
- วัดระยะทางได้ไกล 1,000 เมตร โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน  และวัดระยะได้ 3,500 เมตร โดยใช้เป้าสะท้อนแบบ 1 ดวง และวัดระยะทางได้ 10,000 เมตรใน Long Range Mode
- แสดงค่าการวัดได้ละเอียด 1 มิลลิเมตร (Precise mode)
- ความถูกต้องในการวัดแบบ Precise mode ที่อ่านได้ ±(2mm + 2ppm) เมื่อใช้เป้าสะท้อน และ ±(3mm + 2ppm) เมื่อไม่ใช้เป้าสะท้อนที่ระยะไม่เกิน 500 เมตร และค่าความถูกต้องใน Long Ragne mode เท่ากับ +(5mm + 2ppm)
- ใช้งานได้ดีในอุณหภูมิตั้งแต่ –20 ถึง + 50 องศาเซลเซียส
4.  ระบบการควบคุม ระบบการแสดงผล และการถ่ายทอดข้อมูล
- ป้อนค่าคงที่ของปริซึม และค่า PPM ได้
- จอแสดงผลแบบสี ขนาด 3.5” Quarter-VGA ความละเอียด 320x240 pixels แบบ Touch Screen แสดงผล 10 บรรทัด x 30 ตัวอักขระ พร้อมปุ่ม Function Key
- มีระบบปฏิบัติการแบบ Windows® Embedded CE
- ภายในตัวกล้องมีระบบบันทึกข้อมูลจากภาคสนามได้ 10,000 จุด และรับส่งข้อมูลระหว่างกล้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านสาย Cable แบบ RS232 หรือ USB
- ใช้งานร่วมกับ USB Memory Stick เพื่อเพิ่มหน่วยความจำได้
- มีระบบ Bluetooth® Device Class 1
- มีโปรแกรม SURVEY ที่ช่วยในการทำงาน เช่น พื้นที่ (Area), ปริมาตร volume), REM, MLM, Set-out เป็นต้น
5. ระบบจ่ายพลังงาน
- แบตเตอรี่สามารถใช้งานแบบรังวัดมุมและวัดระยะต่อเนื่องได้นาน 9 ชั่วโมง และวัดมุมต่อเนื่องได้นาน 36 ชั่วโมง
- มีสัญลักษณ์เพื่อตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่

อุปกรณ์มาตรฐานกล้องสำรวจแบบวัดระยะทางได้ Geomax รุ่น Zoom35 Pro /a10
- กล่องบรรจุกล้อง ทำด้วยวัสดุอย่างดี  1 กล่อง
- ขาตั้งกล้อง  1 ชุด
- แบตเตอรี่ Li-Ion  2 ชุด
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จเร็ว  1 เครื่อง
- เป้าชนิดวัดระยะได้ 3,500 เมตร พร้อมเป้าเล็งแท่นตั้งและขาตั้ง  1 ชุด
- Pole ยาว 2 เมตร เลื่อนขึ้นลงได้พร้อมเป้าวัดระยะ  1 ชุด
- สายโอนถ่ายข้อมูล พร้อมโปรแกรม  1 ชุด
- คู่มือภาษาไทยและอังกฤษอย่างละ  1 เล่ม
- Diagonal  1 อัน
- รับประกัน  1 ปี

สนใจสอบถามเพิ่มเติม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปนัดดาอานันท์ โทร. 02-9158209 และ 062-2629964
line id : dasociety
email : dasociety2010@gmail.com


Visitors: 41,189