กล้องสำรวจยี่ห้อ GEOMAX รุ่น Zoom 20 PRO a4

กล้องสำรวจยี่ห้อ GEOMAX รุ่น Zoom 20 PRO a4กล้องสำรวจแบบอิเล็คทรอนิคชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน (Reflectorless Total Station)
1.  ระบบกล้องเล็ง
- ระบบกล้องวัดมุมและเครื่องวัดระยะทางประกอบอยู่ในตัวเดียวกันและอยู่ในแกนเดียวกัน
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องเท่ากับ 40 มิลลิเมตร
- กำลังขยายเท่ากับ 30 เท่า
- ขนาดความกว้างของภาพ 1 องศา 30 ลิปดา
- ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 1.7 เมตร
- ตัวกล้องสามารถถอดจากฐานกล้องได้
- ความไวระดับฟองกลมที่ฐานกล้อง 6 ลิปดา
- กล้องส่องหัวหมุด (Laser Plummet) ปรับความสว่างได้ ความถูกต้อง 1.5 มิลลิเมตร ที่ความสูงกล้อง 1.5 เมตร
2.  ระบบการวัดมุม
- ระบบวัดมุมแบบ Absolute continuous แสดงผลบนจอ LCD ทั้งสองด้าน
- ความละเอียดถูกต้อง (Accuracy) 5 ฟิลิปดา
- แสดงความละเอียดของมุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียดสูงสุดไม่เกิน 0.1 ฟิลิปดา
- ปรับค่ามุมดิ่งได้โดยอัตโนมัติ เป็นระบบ Quadruple-axis compensator มีช่วงการทำงาน ±4 ลิปดา
- โครงสร้างกล้องสามารถป้องกันละอองน้ำและฝุ่นได้  ตามมาตรฐาน IP54
3.  ระบบการวัดระยะทาง
- วัดระยะทางได้ 400 เมตร โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน  และในสภาวะอากาศปกติวัดระยะทางได้ 3,500 เมตร โดยใช้เป้าสะท้อนแบบ 1 ดวง
- แสดงค่าการวัดได้ละเอียด 1 มิลลิเมตร (Precise mode)
- ความถูกต้องของการวัดระยะแบบ Precise mode ที่อ่านได้ ±(2mm + 2ppm) เมื่อใช้เป้าสะท้อน และ ±(3mm + 2ppm) เมื่อไม่ใช้เป้าสะท้อน
- ใช้งานได้ดีในสภาวะอุณหภูมิปกติตั้งแต่ –20 ถึง + 50 องศาเซลเซียส
4.  ระบบการควบคุม ระบบการแสดงผล และการถ่ายทอดข้อมูล
- ป้อนค่าคงที่ของปริซึมได้
- สามารถป้อนค่า PPM ได้
- จอแสดงผลความละเอียด 280 x 160 pixels แสดงผล 8 บรรทัด พร้อมปุ่มการทำงาน Alphanumeric และ 4 Function key
- มีระบบปฏิบัติการแบบ Windows® Embedded CE
- ภายในตัวกล้องมีระบบบันทึกข้อมูลจากภาคสนามได้ 10,000 จุด และรับส่งข้อมูลระหว่างกล้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านสาย Cable แบบ RS232 หรือ USB
- ทำงานร่วมกับ USB memory stick ได้
- มีโปรแกรม SURVEY ที่ช่วยในการทำงาน เช่น พื้นที่ (Area), ปริมาตร (volume), REM, MLM, Set-out เป็นต้น
5.  ระบบจ่ายพลังงาน
- แบตเตอรี่สามารถใช้งานแบบรังวัดวัดระยะทุกๆ 30วินาทีได้นาน 9 ชั่วโมง  หรือวัดมุมต่อเนื่อง 36 ชั่วโมง
- มีสัญลักษณ์เพื่อตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่
                                  
สนใจสอบถามเพิ่มเติม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปนัดดาอานันท์ โทร. 02-9158209 และ 062-2629964
line id : dasociety
email : dasociety2010@gmail.comVisitors: 40,596