กล้องสำรวจ total station GeoMax Zoom20

กล้องสำรวจ ชนิดวัดระยะทางได้  total stal station GeoMax Zoom20(5")รายละเอียดทางเทคนิค
1. ระบบการวัดระยะทาง ( Distance Measurement )    
1.1 วัดระยะได้ 3,500 เมตรโดยใช้ปริซึมหนึ่งดวง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2mm+2ppm
1.2 วัดแบบไม่ใช้ปริซึม Pin Point Laser ได้ 400 เมตร ค่าเบี่ยงเบน 2mm+2ppm
1.3 วัดระยะแบบละเอียด Precise+ mode แสดงค่าทุกๆ 1 มม. มีความไวในการวัด 2.0 วินาที
2. ระบบการวัดมุม ( Angle Measurement )    
2.1 ความละเอียดถูกต้องของค่ามุม (Accuracy) 5" พิลิปดา
2.2 แสดงค่ามุมราบและมุมดิ่ง ได้ละเอียด Minimum Reading 1" พิลิปดา
2.3 ระบบอัตโนมัติ Compensation ออกแบบ Quadruple Axis มีย่านการทำงาน ± 4 ลิปดา
2.4 การวัดมุมใช้ระบบ Absolute encoder แสดงค่ามุมทันทีที่เปิดเครื่อง
3. รายละเอียดของตัวกล้อง    
3.1 มีกำลังขยายภาพ 30 เท่า เส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องกว้าง 40 มิลลิเมตร
3.2 ทัศนียภาพ Field of view ในระยะ 100 เมตร มีความกว้างของภาพ 2.6 เมตร (1 องศา 30 ลิปดา)
3.3 กล้องส่องหมุดดิ่งชนิดเลเซอร์ Laser Plummet คลาดเคลื่อน ± 1.5 มม.ที่ระยะ 1.5 เมตร
3.4 ความไวของระดับน้ำฟองกลม 6 ลิปดาต่อ 2มม. และ Electronic level resolution: 2"
3.5 โครงสร้างกล้องทนต่อสภาวะอากาศป้องกันฝุ่นและน้ำในระดับมาตรฐาน IP54
4. ระบบการควบคุม,ระบบการแสดงผล และการโอนถ่ายข้อมูล    
4.1 จอแสดงผลเป็น LCD มีแป้นพิมพ์ keyboard เป็นแบบตัวอักษรและตัวเลข 1 หน้าจอ
4.2 ภายในกล้องมีหน่วยความจำสามารถบันทึกข้อมูลจากภาคสนามได้ 50,000 จุด
4.3 เพิ่มหน่วยความจำได้ด้วย USB memory stick โอนถ่ายข้อมูลผ่านทาง RS-232C , USB
4.4 โปรแกรมคำนวณพิเศษงานพิกัดชั้นสูง เช่น Topography , Stake Out  ติดตั้งในตัวกล้อง
5. อุปกรณ์ประกอบ    
5.1 ปริซึมชนิดติดฐานกล้อง พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด
5.2 ปริซึมชนิดติดโพล พร้อมโพลสเกล จำนวน 1 ชุด
5.3 ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียมปรับความสูง-ต่ำได้ จำนวน  1 อัน                            
5.4 กล่องบรรจุกล้อง พร้อมสายสะพาย จำนวน1 ชุด
5.5 แบตเตอรี่ พร้อมเครื่องชาร์จ จำนวน 1 ชุด
5.6 เครื่องมือปรับแก้เบื้องต้น , ฝาครอบเลนส์ , ถุงคลุมกล้อง จำนวน  1 ชุด
5.7 สายโอนถ่ายข้อมูล , USB FLASH MEMORY จำนวน  1 ชุด                                      
5.8 หนังสือคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและอังกฤษ อย่างละ  1  ชุด
5.9 รับประกันคุณภาพ 1 ปี พร้อมมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงเป็นของตัวเอง
                                 
สนใจสอบถามเพิ่มเติม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปนัดดาอานันท์ โทร. 02-9158209 และ 062-2629964
line id : dasociety
email : dasociety2010@gmail.comVisitors: 32,700