เครื่องชั่งพิกัดนํ้าหนัก 30 กิโลกรัม ค่าละเอียด 5 กรัม ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น Pricing Scale

เครื่องชั่งพิกัดนํ้าหนัก 30 กิโลกรัม ค่าละเอียด 5 กรัม ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น Pricing Scaleรายละเอียด
* พิกัดกําลัง 30 kg
* ความละเอียด 5 g.
* ตัวเลข LED สีแดง สูง 15 มม. จํานวน 3 จอ " นํ้าหนัก กก. " " ราคาต่อหน่วย บาท " " จํานวนเงิน บาท "  * โปรแกรม : หักนํ้าหนักภาชนะ, คํานวณราคา,  บันทึกราคาสินค้าได้
* จานสแตนเลส 300 x 195 mm
* พลังงาน : Rechargeable battery หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
* ผ่านการตรวจรับรองจากสํานักชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์

สนใจสอบถามเพิ่มเติม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปนัดดาอานันท์ โทร. 02-9158209 และ 062-2629964
line id : dasociety
email : dasociety2010@gmail.comVisitors: 41,856